lunes, 3 de agosto de 2009
Molt diré
callant en aquest poema.
Que el silenci s'emporti la parula
a la profunditat.

J. Brossa